wz

Náboženská obec
Církve československé husitské
v Broumově

o církvi

kázání

modlitby a citáty

z naší historie

kontakty a odkazy

napište nám:

jwienerova@seznam.cz

současná modlitebna
v předsálí kostela

Bohoslužby
se zde konají zpravidla
první a třetí neděli v měsíci
v 10 hodin.

Přijďte i vy oslavit den Páně.kolumbárium:
otevřeno denně
od 8 do 17 h.
v letním období

Správkyně kolumbária:
Miroslava Střelková

interiér kolumbáriabankovní spojení:
Poštovní spořitelna
č.ú.: 226918631/0300


Farářka:
Mgr. Jana Wienerová
tel.: 608213076


Velkorysá stavba kostela a fary uprostřed rozlehlého parku
ve Velké Vsi
je bývalý Husův sbor
Církve československé husitské
a někdejší kostel Zmrtvýchvstání, vybudovaný
r. 1903 německou luterskou církví v Broumově.
V současnosti je to majetek sociálního družstva Diakonie Broumov.


Vitráž v hlavní lodi kostela
zobrazující zmrtvýchvstalého Krista


Alois Volkman: POMOC

Ty, Pane, zachraňuješ klesající ke dnu.
A s nasazením svého života jim
v nedohlednu
podáváš kus dřeva sbitého v kříž.
Jen se ho zachytit!

Dosáhneš ještě hloub? Dosáhneš ještě níž?

MODLITBA
ZA PRCHAJÍCÍ


Bože, ochránce sirotků a vdov,
Bože migrantů Abrahama, Izáka a Jákoba,
žijeme v rozkolísaném světě.
Jedni - v bohatství, jistotě a bezpečí –
se o to vše tak bojí, že uzavírají a opevňují
svá srdce i své země.
Utíkají tak před Tebou?
Druzí žijí ve strachu
– v zemích zmítaných válkami
nebo na útěku před nimi,
v uprchlických a detenčních táborech,
v provizoriu a bídě.
Jejich blízcí doma v nejistotě
čekají na zprávy o nich.
A tak tě prosíme za jedny i za druhé.
Myslíme na uprchlíky,
buď ty sám jejich útočištěm a domovem,
ukazuj jim cestu, když už nevědí, kam dál.
Prosíme i za ty, kdo se jich bojí.
Otevři jim oči, dávej jim
zdravý rozum a soucit.
A prosíme tě, Pane, i za nás samotné,
dávej nám sílu zastat se štvaných,
vytvářet domov těm, kdo jsou bez domova,
být hlasem těch, jimž se upírá slovo.
Dávej nám také moudrost
k přesvědčování těch, kdo se uprchlíků bojí,
i odvahu postavit se těm,
kdo vytvářejí a živí strach.
Budoucnost nebude snadná
– ale je naše společná.
Prosíme, uč nás následovat Ježíše Krista
a vidět druhé ne jako příznivce či odpůrce,
ale jako bratry a sestry, Tvoje děti,
Nebeský Otče, který dáváš svému slunci svítit na dobré i zlé.
(z vývěsky kostela v Praze)

70 let náboženské obce
oslavíme pospolu

ve sboru
v neděli 22. října 2017
od 14 hodin
PROGRAM:
bohoslužby s br. biskupem P. Pechancem
slib nově zvolené rady starších
hudba, zpěv, pohoštění

Zveme k dušičkové tryzně

v pátek
3. listopadu
v 17 hodin
v kolumbáriu

Zveme k bohoslužbám

v modlitebně
v neděli 5. listopadu
v 10 hodin

Zveme na
biblickou hodinu

do Domova Naděje
v Jiráskově ulici
v pondělí od 10 h.

Zvěstník zima 2017

Zvěstník červen 2017

KNIHOVNIČKA
nejen na neděli

v modlitebně
vždy po bohoslužbách

K ZAKOUPENÍ:
Modlitba v rodině – pomůcka pro rodinná modlitební setkání (modlitby pro děti i dospělé, písně, povzbuzení); 20 Kč
Chytré hlavičky – pracovní listy pro upevnění i rozvíjení mentálních schopností starých lidí, ale i dětí; 50 Kč
Předcházení – průvodce přemýšlením o smrti a umírání; 30 Kč
Blahoslav 2017 – ročenka s inspirativním čtením;80 Kč
K ZAPŮJČENÍ:
Jiří Beneš: Ozvěny Izajášova volání


PROHLÉDNĚTE SI...
PŘEČTĚTE...
POSLECHNĚTE ...
aneb Zajímavé odkazy:

VÁNOČNÍ POŘAD ZPĚVEM K SRDCI
ČRO Ostrava – hostem: Jana Šilerová
em. biskupka
https://www.youtube.com/watch?v=vctExSDocew
CESTY VÍRY: Opravna duší
- rozhovor s farářkou Ivanou Noble
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/416235100051006-opravna-dusi/
CESTY VÍRY: Pankáč v kostele
- rozhovor s biskupem Jurajem J. Dovalou
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/316298380030006-pankac-v-kostele/

HOST DO DOMU rozhovor s Janou Šilerovou,
(ČRo 2): http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3560342
HOST DO DOMU - rozhovor s doc. Jiřím Benešem,
vedoucím katedry biblistiky
na Husitské teologické fakultě UK: https://www.youtube.com/watch?v=BGUgB3KqIz0
Z TVORBY Juraje Dovaly,
biskupa brněnské diecéze:
http://www.dovala.cz/index.php?ID=11
http://www.dovala.cz/texty.php?Cat=1

Najděte si zpěvy z Taizé:
http://www.taize.fr/cs_article10774.html
Najděte si filmy z festivalu:
JEDEN SVĚT
https://www.stream.cz/jeden-svet/10009117-banany-na-pokracovani
https://www.stream.cz/jeden-svet/10009119-podezrela-cokolada-shady-chocolate
https://www.stream.cz/jeden-svet/10009118-o-trhu-s-organy
https://www.stream.cz/jeden-svet/10009116-ti-druzi-framing-the-other


aktualizováno 10. 10. 2017