wz

Náboženská obec
Církve československé husitské
v Broumově

o církvi

kázání

modlitby a citáty

z naší historie

kontakty a odkazy

napište nám

jwienerova@seznam.cz

současná modlitebna
v předsálí kostela

Bohoslužby
se zde konají zpravidla
první a třetí neděli v měsíci
v 10 hodin.

Přijďte i vy oslavit den Páně.kolumbárium:
otevřeno denně
od 8 do 16 h.
v zimním období

Správkyně kolumbária:
Miroslava Střelková

interiér kolumbáriabankovní spojení:
Poštovní spořitelna
č.ú.: 226918631/0300


Farářka:
Mgr. Jana Wienerová
tel.: 608213076


Velkorysá stavba kostela a fary uprostřed rozlehlého parku
ve Velké Vsi
je bývalý Husův sbor
Církve československé husitské
a někdejší kostel Zmrtvýchvstání, vybudovaný
r. 1903 německou luterskou církví v Broumově.
V současnosti je to majetek sociálního družstva Diakonie Broumov.


Vitráž v hlavní lodi kostela
zobrazující zmrtvýchvstalého Krista


ADVENT

a maria zpívala
svému nenarozenému synu:

má duše pána velebí
jásám v bohu svém osvoboditeli
já nevýznamná žena
od této chvíle ctěná lidmi pro to
co velkého mi učinil

jeho jméno je svaté
a jeho smilování nemá hranic
překazil plány mocných
svrhl povýšené z jejich míst
a utlačené pozdvihl
hladové učinil bohatými
a bohaté poslal pryč s prázdnou…


a maria stěží uměla zpívat
a maria stěží uměla psát
a maria nesměla zpívat
ani mluvit v židovské modlitebně
kde muži slouží muži-bohu

zato však zpívala
svému nejstaršímu synu
zato však zpívala
dcerám jiným synům
o veliké milosti a jejím
svatém převratu

úryvek z básně kurta martiho
(k Lk 1,46-55)
přeložil zdeněk svoboda,
kresba jany wienerové

Zveme
na bohoslužby

v modlitebně
ve 4.neděli adventní
18. prosince
v 10 hodin.

Zveme
na biblickou hodinu

v Domově Naděje
v pondělí
12.prosince
v 10 hodin

Zveme
na vánoční bohoslužby

v modlitebně
v sobotu 24. prosince
- na tzv. půlnoční
ve 22 hodin.
v neděli 25. prosince
- Boží hod
v 10 hodin
a do Domova Naděje
v 15 hodin.

Mikuláš navštívil Naději

Mikuláš na památku někdejšího biskupa
z Myry nosí nadílku, anděl a český čert jsou hodnotiteli chování v uplynulém roce a všichni tři zpravidla chodí za dětmi. V Domově Naděje žijí ovšem lidé na opačném konci života. Přesto tyto tři postavy už nejméně popáté začátkem prosince zamířily i sem. Poptají se obyvatel Domova na to, jak se cítí, a popřejí jim pěkný advent. Zastaví se u každého z nich, pozdraví se
s nimi, popovídají, čert s andělem se pošťuchují a šprýmují, Mikuláš naděluje.
Obyvatelé si to tu chválí. Mají tu nejen teplo, jídlo, ošetření a veškerou potřebnou péči. Díky personálu je tu také opravdu přátelské prostředí,
i když za skromných podmínek, které mohou poskytnout prostory bývalé školky. Tím největším jejich přáním je zdraví. A sami ho rádi popřáli i Mikulášovi a jeho doprovodu.


PROHLÉDNĚTE SI...
PŘEČTĚTE...
POSLECHNĚTE ...
aneb Zajímavé odkazy:

HOST DO DOMU
- rozhovor s Janou Šilerovou,
em. biskupkou olomoucké diecéze
(ČRo 2): http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3560342
HOST DO DOMU
- rozhovor s doc. Jiřím Benešem,
vedoucím katedry biblistiky
na Husitské teologické fakultě UK: https://www.youtube.com/watch?v=BGUgB3KqIz0
Najděte si zpěvy z Taizé:
http://www.taize.fr/cs_article10774.html
Z tvorby Juraje Dovaly,
biskupa brněnské diecéze:
http://www.dovala.cz/index.php?ID=11
http://www.dovala.cz/texty.php?Cat=1
Najděte si filmy z festivalu:
JEDEN SVĚT
https://www.stream.cz/jeden-svet/10009117-banany-na-pokracovani
https://www.stream.cz/jeden-svet/10009119-podezrela-cokolada-shady-chocolate
https://www.stream.cz/jeden-svet/10009118-o-trhu-s-organy
https://www.stream.cz/jeden-svet/10009116-ti-druzi-framing-the-other


aktualizováno 6. 12. 2016